Böda skogsjärnväg

Museijärnvägen Böda Skogsjärnväg är Ölands enda bevarade järnväg. Den drivs av Föreningen Böda Skogsjärnväg som arbetar på ideell basis för att bevara och visa upp materiel, byggnader och arkivalier från den gamla skogsbaneepoken i Böda Kronopark. Den ursprungliga Bödabanan anlades 1909 för transport av timmer från Böda Kronopark till ett ångsågverk i Nabbelund. Spårsystemet, totalt 28 km med 600 mm spårvidd, bestod av ett huvudspår från Nabbelund till Böda samt ett stort antal stickspår. Totalt fanns ett 100-tal ”Timmertruckar”, 2 ånglok, ”Mormor” och ”Farmor” samt ett större diesellok. Boende längs banan skötte sina transporter med egna eller hyrda dressiner. Totalt har det funnits ett 50-tal dressiner. 1959 avvecklades Bödabanan, rälsen revs upp och det mesta av materielen lämnade Öland. "Mormor" finns kvar och används i trafik. Vid Fagerrör finns station och lokstall där man kan kliva på för en åktur till Trollskogen.

Tidtabell 2016

Från och med 5/7 till och med 21/8 trafik tisdag, torsdag och söndag

Avgångar från Fagerrör  11.00, 13.00 och 15.00

och från Trollskogen 11.45, 13.45 och 15.45.

Välkomna!

Ändring från diesellok till ånglok kan ske med kort varsel.

Just nu är det eldningsförbud i Kalmar län, därför ingen ånglokstrafik.

Restid ca 30 min enkel väg

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb