Bölinge backe

Bölinge backe är en nära 10 m hög sanddyn som tidigare vandrat från väster till öster över norra udden, men som numera genom tallplanteringar har stannat strax före Ängjärnsudden. Vandrade sanddyner, s k Gångberget, ställde tidigare till stora problem för befolkningen, som fick sina åkrar täckta av sand när det blåste. För att råda bot på detta planterades tallar på sanddynerna.

Öster om Bölinge backe, på läsidan, är det slät mark med blåbärsris. Plötsligt reser sig den höga dynen. På vindsidan väster om dynen planar marken långsamt ut. Där är de planterade träden magra och har sedan 1800-talet inte vuxit mycket. På den magra marken växer mestadels lavar. Det gör att skogen ser spöklik ut. 

Du kan läsa mer om detta i Thorsten Janssons bok "Sevärt på Norra Öland".

Bölinge backe ligger i naturreservatet Bödakustens östra.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb