Bredsättra kyrka

Bredsättra kyrka består av ett försvarstorn i väster, byggt ca 1200, en stor salkyrka med trätunnvalv, byggd 1848 samt en åttakantig lanternin med hög spira, byggd 1861.Under kyrkans golv ligger resterna av en klövsadelskyrka.

Kyrkan har en dopfunt i gotländsk grå kalksten från omkring 1230 och ett kyrskepp.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor samt Medeltidens kyrkor och kapell, Stig Lundh

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb