Egby kyrka

Egby kyrka är liten och låg, Ölands minsta, men upplevs ändå som robust på grund av sin generösa bredd och den halvrunda absiden. Den medeltida kyrkan uppfördes som en liten tornlös absidkyrka under 1100-talets förra hälft. Kyrkogården är anlagd enligt den medeltida öländska alnen om 47 centimeter. Genom antikvarien Rhezelius teckning av kyrkan 1634 kan dess utseende från åtminstone 1600-talet beskrivas. Den bestod då av två våningar och var betydligt högre än idag. Under takfoten fanns skottöppningar och kyrkan var försedd med vapenhus av en typ som liknar det i Källa kyrka.

Kyrkan har inte från början varit i två våningar utan utgjort ett traditionellt kyrkorum av "fredlig karaktär". Kyrkan var en av de få kyrkorna på Öland som ännu inte var försedda med torn, däremot med en centralt placerad takryttare där klockan hängde. 1673 beskrivs kyrkan som förfallen. Tornet kom till 1818 i samband med en ombyggnad men kyrkan blev aldrig lika radikalt förstorad som övriga kyrkor på Öland. Intill kyrkan ligger prästgård och folkskola.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Längst in i kyrkan finns absiden med det smala medeltidsfönstret och altarbordet. Detta har funnits kvar i mer än 800 år.

Högaltaret. Foto: Stefan Svenaeus 2017

I absidens mur finns ett skåp med en trälucka. Här förvarade man brödet och vinet till nattvarden. Dopfunten är i gotländsk sandsten från omkring 1175. Invid absiden  hänger en pietà; en träskulptur som föreställer den sörjande modern Maria med den döde Jesus i sin famn. Den tillverkades i Nordtyskland i början av 1400-talet.

I kyrkan hänger också en primklockai en träställning. Under den romersk-katolska tiden användes den för att ringa in den första gudstjänsten under det nya dygnet. Under reformationen skulle den tas ner, men har ändå blivit kvar i några kyrkor.

Primklocka. Foto: Stefan Svenaeus 2017

Under predikstolens tak hänger en duva skänkt år 1792 av Lars Michelsen i Laxeby som tack för att han räddades ur svår sjönöd.

Kyrkans äldsta föremål är högaltaret i röd öländsk kalksten med grå kalkstensskiva. På framsidan finns en liten nisch som sannolikt varit en relikgömma.

Källa: Ragnhild Boström, Källa-Egby hembygdsbok, Medeltidens kyrkor och kapell på Öland (Stig Lundh).

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb