Ekelunda

Ekelunda är en av få byar som ligger ute på Stora alvaret. År 1540 bestod Ekelunda av två skattegårdar och en frälsegård. Byn har delvis sammanbyggda ladugårdslängor mot bygatan, vilka är uppförda i kalksten och skiftesverk.

Åkerjorden är samlad i ett enda block väster om byn, där kalkstensmurarna som skiljer skiftena åt kom till i laga skiftet. Nordväst om gärdet (byns äng och åker) finns en mosse och denna avvattnar till bäckar som rinner förbi byn i dess nordliga kant genom den gamla ängen i öster.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb