Ekerums gamla elektricitetsverk

Elektricitetsverket på Ekerums gård startade omkring 1914 och var ca 20 m högt. Det var ett vindkraftverk med utseende av en stor väderkvarn som drev generatorer. Verket var tekniskt vancerat för sin tid genom att spjällen i vingarna kunde reglerades automatiskt beroende på hur hård vinden var. Man lagrade ström i ett stort batteri. Om det inte blåste fanns en reserv i form av en vedeldad ångmaskin. På toppen av verket fanns två vindsnurror som vred upp verket i riktning mot vinden. Verket gav ström till belysning och försörjde gårdens stora motorer med ström. Även omkringliggande gårdar var inkopplade på ett elnät.

Av kraftverket återstår idag endast fundamentet, som är en privatbostad.

Källa: Högsrum - En sockenbeskrivning

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb