Eketorpsleden

Eketorpsleden är en slinga på 1,6 km som går på det öppna alvaret strax väster om Eketorps borg. Leden är utmärkt med små stenrösen. Vintertid kan det bli blött. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb