Enåsen

Enåsen är en ås som sträcker sig knappt en kilometer mot nordväst från Melböda. Det är ett öppet, vackert landskap med enstaka stora enar och gamla ekar. Flera ekar är döda. På åsen går en brukningsväg man kan följa.

På åsen finns ett forntida gravfält och gamla hägnadsystem och husgrunder.

Trädlärka, brun kärrhök och lärkfalk finns i omgivningen. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb