Gamla Ytongfabriken

I mitten av 1920-talet började man att experimentera med kalk och bränd skiffer för att om möjligt få fram ett poröst byggmaterial som var värmeisolerande. Man tillsatte vatten, cement och aluminiumpulver varvid en jäsningsprocess startade. Sedan fick det torka. Man härdade massan under högt ångtryck och fick då fram en nästan krympfri lättbetong. Denna kallades gasbetong.

Att Grönhögen valdes som plats för denna industri föll sig ganska naturligt. Råmaterialet var lättillgängligt och det geografiska läget stämde bra. Genom hamnen kunde man leverera betongen till större byggcentra i landet.

I början av 1939 inköptes olika fastigheter för att säkra tillgångarna på skiffer och kalk. Samtidigt bildades Ölands Ytong AB. Man kallade nu betongen för ytong. På hösten 1939 började man bygga fabriken i Grönhögen. Fabriken startade 1943. Försäljningen ökade och 1945 var 220 sysselsatta i fabriken. 1951-52 ökade produktionen till 450  m³ per dygn. Genom höjda sjöfrakter, reglerad byggverksamhet och nya byggnadssätt minskade försäljningen av ytong. Istället för ytong började man använda mineralullisolering. I mitten av 1950-talet minskades antalet anställda till ca 130 personer. Man upptäckte dessutom att ytongen var giftig, eftersom den innehöll radon. Ytongens tid började gå mot sitt slut. 

Fabriken lades ner 1971. Byggnaderna rymmer idag annan verksamhet. På delar av markerna finns idag en golfbana.

Källa: Ölands Kulturarv

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb