Gårdby kyrka

Nuvarande kyrka är uppförd 1841. Den ersatte en liten absidkyrka med försvarstorn från 1200-talet. Dopfunten är från 1200-talet. På kyrkogården finns en runsten: Gårdbystenen.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb