Getstadåsen

Detta är en tydlig ås som man ser öster om vägen när man närmar sig Borgholm från söder. Den är 10 m hög och närmare 4 km lång. På åsen ser man ett ensamt hus vid Solhöjd.

Åsens uppkomst och bildning har länge diskuterats. Genom bland annat djupborrningar har man kommit fram till att det troligen rör sig om en berggrundsskålla, som överlagrats av en kappa av svallgrus. Höjdryggen bildades som en följd av mycket kraftiga rörelser i berggrunden. Dalgången norr om Getstadåsen har sannolikt uppstått i samband med att höjdryggen bildades. 

Källa: Natur och Kultur på Öland (Länsstyrelsen i Kalmar län)

Åsen har fått sin namn efter den försvunna byn Getungstad, som införlivades med kungsgårdsmarken på 1500-talet. Gravar och gravfält ligger spridda längs hela åsen.

Källa: Räpplinge sockenbok

Här kan du se åsen i Lantmäteriets karta

Väg 136 passerar väster om åsen. Mellan åsen och vägen kan man se en intressant sprickdal som sträcker sig i nordostlig-sydvästlig riktning. 

Utsikten från åsen är vacker.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb