Himmelsberga

Det är en s k dubbel radby, vilket betyder att det på båda sidor av den lilla bygatan ligger ladugårdslängor och att boningshuset ligger längre in på de kringbyggda gårdarna. Här finns Ölands museum.

Läs mer om byar

Bynamnet har genom tiderna stavats på olika sätt: Hemesberge, Hemelsberge 1539; Hemelsberg 1543; Himmelzberg 1596. Förleden kan syfta på himmel men det kan inte uteslutas att det kommer av mansnamnet Hemming/Hemvidh.

Källa: Ortnamn på Öland. Göran Hallberg.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb