Hjälmstad

Hjälmstad bestod under medeltiden av tre gårdar, vilket den gör ännu idag. Alla tomterna går ut till bygatan som var landsvägen mot norra Öland fram till 1960-talet, då den flyttades 250 öster om byn.

 

 

Byn har flera välbevarade gårdar. Ladugårdslängorna är uppförda i skiftesverk och kalksten och ett par av ladugårdarna har dösade hörn. Strax söder om byn ligger en bysmedja och omedelbart norr om byn finns en liten gårdssmedja. Ett hundratal meter norr om byn finns ett stort sammanhängande gravfält med bland annat 45 runda, fyllda stensättningar.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (värdefull kulturmiljö K77)

Strax öster om byn finns den gamla järnvägsbanken.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb