Högby kyrka

Tornet på Högby kyrka är ett försvarstorn från 1200-talet med många, trånga murtrappor, välvda rum och en fallucka med ett 4 m djupt hål, täckt av en lucka i trappans nedre del. Den medeltida kyrkan ersattes 1871 med den nuvarande, mycket stora och ljusa kyrkan. Kyrkans förnämsta klenod är ett altarskåp, Madonnaskåpet,  ett östtyskt arbete från ca 1430. På kyrkogården ligger en gravtumba över stenhuggaren Mårten Vathi och hans hustru, ett elegant par i tidstypiska dräkter, hugget av honom själv i början av 1600-talet. I kyrkan finns ytterligare ett altarskåp, Petrusskåpet, även det från 1400-talet.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO