Högby prästgård

Högby prästgård är en större, gulmålad salsbyggnad under brutet tak. Till denna hör två ålderdomligare, vitputsade flygelbyggnader

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb