Homrevet

BADPLATS

Badplats i Bödabukten. Sand. Torrtoalett.

 

GEOLOGI

Homrevet är en del av Bödabukten som på några platser uppvisar kilometerlånga sandstränder. Den sträcker sig från Böda till Ångjärnsudden. Homrevsområdet består av strandvallar, kustdyner och flygsandfält. Ölands östra kust är flack och en nordgående havsström parallell med stranden för ständigt in ny sand. Närmast vattenlinjen utgörs stranden av en jämn sandremsa, som höjer sig några decimeter över medelvattennivån. I sin nedre del bearbetas stranden ständigt av havet. Ibland kastar vattnet upp sand i låga bankar och ibland för havet ut sanden. När sanden får tillfälle att torka, tas den omhand av vinden och förs vid lämplig vindriktning in över det innanför liggande området. Denna rörliga sand benäms flygsand och kan föras ut över t.ex åkrar men bildar ofta dyner. Ett stranddynsbälte, 30-40 meter brett, finns 1-2 m över strandremsan. Sanden är här fångad och delvis bunden av främst sandrör och av strandråg. Man kan se 3-5 svaga dynryggar i bältet. Innanför dynerna finns ett så kallat deflationsområde, dvs ett område där sanden inte är bunden av vegetation utan kan vandra vid starka vindar. Ackumulation av sand sker vid alla typer av hinder. Här är det tallar av olika ålder som bromsar upp sanddriften. Längre från stranden i tallskogen, täcks marken av lavar såsom grå renlav, gråvit renlav och islandslav. All vegetation binder sanden. Man hittar också sandstarr och ölandstarr i området och de förvridna tallarna visar hur vinden påverkat vegetationen. Träden planterades på 1860-talet i ett marktäcke av tång och tallris. Syftet var att stoppa sandens vandring. Ungefär 200 meter från stranden finns en dyn ca 5-6 meter hög. Den är flack mot havet men stupar mot parkeringen. På denna dyn kan man se en tydlig växtzonering på en sträcka av 50 meter, från sandblottor till rishedsvegetation. Bakom dynen är marken sank. Flygsandsområdet på norra Öland är ett av vårt lands största.

Källa: En liten geologisk guide till upplevelser på Öland, Föreningen Ölandsguiderna

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO