Hulterstads kyrka

Hulterstads kyrka ligger i byns norra del. Den nuvarande kyrkan byggdes 1803. Försvarstornet är från cirka 1200. Grundmurarna från en stenkyrka från 1100-talet finns i markytan vid den nuvarande kyrkans västra del. Kalkmålningar från 1400-talet och runstenar kan beskådas inne i kyrkan. När regalskeppet Kronan förlist 1676 utanför Hulterstad begravdes många i besättningen på kyrkogården. Dopfunten är från 1100-talet.

Ett monument över Kronans förlisning finns på kyrkogården. Norr om kyrkan ligger den exteriört välbevarade folkskolan från 1800-talets mitt. 

Källa:  Länsstyrelsen i Kalmar län

I Hulterstads kyrka finns tre runstenar och flera runstensfragment. Bäst bevarat av dessa är Öl 21 som står tillsammans med Öl 22 och Öl ATA 4684/43B i ett rum under kyrkan. Alla tre går i samma stil och två av dem nämner "stenarna" i plural. De är av grå kalksten med ornamentik i relief och ristaren är Korp. Den från runor översatta inskriften på Öl 21 lyder: Nusvenska: ... lät resa stenarna efter Sävar, sin gode fader.

Källa: Wikipedia

Ett kyrkskepp finns i kyrkan.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb