Husgrund i Norra Ottenby lund

Gammal husgrund

Husgrund 19 x 7 m. Grunden restaurerades 1971. Den omtalas av Linné 1741: "Ett Diurhus, til vinterfoder var mitt i Diurgården, där höet utkastades inom et lågt stängsel, dit Hiortarna sig samlade så ofta de hörde sin Ladugårdsförman slå med yxhammaren".

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb