Igelmossen

Ett av Ölands största våtmarksområden. Det ligger öster om Färjestaden, mellan landsvägarna mot Norra Möckleby och Gårdby och är en av Ölands förnämsta växtlokaler för orkidéer. Det är ett s k extremrikkärr. Igelmossen utgör den västra delen av området. Det fortsätter längre österut och genomkorsas av en liten väg mot Bostorp som går från Gårdbyvägen vid Tveta. Vid denna väg kan du hitta orkidéer utefter vägen. För att nå själva Igelmossen behöver du gå genom lite svårare terräng. Du kan även nå Igelmossen norrifrån från Norra Möcklebyvägen. 

Igelmossen är vattentäkt för Mörbylånga kommun.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb