Israel Augusttorpet

På detta ödetorp i Österåker i Persnäs socken finns inskriften BJI 1885. Det var troligen det år då ladugården byggdes av Johan Israelsson (f 1834) och hans hustru Stina Kajsa Knutsdotter (f 1837). Till torpet hörde då fyra tunnland åker och fyra tunnland mark samt en brunn som aldrig lär ha sinat.

Sonen Isreal August (1868-1945) och hans hustru Emma Johansson övertog sedermera torpet. I slutet av 1930-talet flyttade Israel August torpet till Österskog i hopp om att dottern Hildur skulle bosätta sig där. Men hon hade andra planer och torpet fick bli sädesmagasin åt August och i den lilla stenkällaren separerade han mjölk. Vid hans död övertog Hildur torpet och sålde det vidare, men de nya ägarna lät köpet gå tillbaka eftersom man ansåg att det spökade.

Källa: Vandringsleden i Persnäs, Kust till kust 2013

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb