Stenvalvsbro över Frösslundabäcken

Norr om Norra Kvinneby finns en vacker och välbevarad stenvalvsbro av kalksten i kallmur i ett spann över Frösslundabäcken. Du kan samtidigt passa på att rasta vid Trafikverkets rastplats som ligger här. Bron och rastplatsen ligger på den gamla sträckningen av landsvägen, alldeles intill den nuvarande landsvägen. Norr om platsen ligger ett stort gravfält.

Källa: Broar i Kalmar län, Länsmuséet 1982

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb