Kalkugnen vid Borgholms slott

Borgholms slott uppfördes ursprungligen med ett murbruk tillrett genom bränning av öländsk kalksten. Under 1900-talets reparationsarbeten användes däremot ett starkt cementhaltigt fogbruk. Detta ger ett hårt skal som inte följer murverkets rörelser och som stänger in fukt och orsakar därigenom skador. All cementfog tas nu bort och ersätts med fogbruk baserat på öländsk kalksten. En traditionell kalkugn har därför byggts intill slottet. Där bränner man öländsk kalksten med ved på ursprungligt sätt. 

Källa: Statens fastighetsverk

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb