Källa nya kyrka

Den nya kyrkan uppfördes 1887-1888 i byn Vi som blitvit ett befolkningscentrum. Det är en salkyrka i nygotisk stil med tresidigt brutet innertak och spetsbågiga fönster.

De flesta av inventarierna kommer från den gamla kyrkan. Predikstolen från år 1600 är den näst äldsta bevarade på Öland. Dopfunten av röd kalksten från Dälie berg i Högby, skänktes till gamla kyrkan 1668 av Mons Andersson, Wij. I altarskåpet från 1400-talet föreställer skulpturerna "Madonnan på månskäran, omgiven av S:t Olof med yxa och krona trampande på trollet Skalle, till höger Maria Magdalena med smörjelsekärl". Votivskeppet "Höiana" är byggt och skänkt av Olof Petter Nilsson, Högenäs, 1868.

Altarmålningen är gjord av konstnären Lars Wellton 1975.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor mf l

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb