Kärrekusa källa

En källa i kalkstenshällen strax invid vägen mot Kärra by på sydöstra Öland. Så här skrev Linné om källan i boken om sin Öländska resa: "Kärrekusa är en källa, som ligger ej långt från gården på flata hälleberget, av naturen själv gjord med en avlång springa av en famns längd och en alns längd mittpå, ihopdragen på bägge ändar, varandes 1½ alns djup, något konkav på sidorna inuti; under norra ändan av denna springa går mer än en famns långt hål, fallande eller sluttande nedåt berget, i vilken håla aldrig tryter vatten".

Källan används idag som vattenställe för betesdjur och tidigare för att ta vatten till hushållen vid gårdarna.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb