Kartmuren

Detta är en mur som förbryllat många alvarvandrare. Det är en kort, ganska hög mur med en till synes helt omotiverad placering. Muren byggdes omkring år 1900 och användes troligen av Kartverkets kartografer för olika mätningar. På grund av den fria sikten var Stora alvaret bland de första områden i Sverige som mättes upp och fick triangelpunkter. 

Du kan nå Kartmuren genom att göra en avstickare från Gösslundaleden som går strax intill. Man kan även nå den norrifrån från parkeringen vid Möckelmossen men då får man se upp med områden med svårgenomträngliga tokbuskar och våta partier.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb