Kastlösa Mejeri

Kastlösa Mejeri är en restaurang i Kastlösa. I en del av restaurangen finns butiksförsäljning av bruksföremål. Över restaurangen finns en lägenhet med 6 bäddar till uthyrning veckovis för ett sällskap.

Industriminne

Det första mejeriet på Öland startade i Kastlösa 15 april 1882. Mejeriet ombildades till Kastlösa mejeriförening 1904. Mejeriet i Södra Möckleby anslöts 1940. Verksamheten upphörde 1956 då föreningens mjölkleverantörer anslöts till Färjestadsortens mejeriförening.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1985)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb