Knisa slåtterängar

I naturreservatet Knisa lövskog ingår två stora slåtterängar; en norr om vägen till Knisa by samt Norrskogsängen i den södra reservatsdelen. Vissa delar av ängarna är helt öppna, andra har spridda lövträd. 

Ängarna har en gammal historia. De var som vanligast innan man hade konstgödning till åkrarna. Då var man helt beroende av gödsel från korna. För att föda korna under vintern behövde man ängarnas hö ("Äng var åkers moder"). Från ängarnas träd tog man även löv som vinterfoder till djuren vid s k hamling.

Numera är ängarna sällsynta i Sverige.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb