Lerkaka linbasta

Linbastan i Lerkaka är den enda bevarade på Öland. Linbastan är ett torkhus för lin. Det uppfördes under 1700-talets senare hälft och var i bruk fram till 1920-talet. I linbastan finns föremål och verktyg som hörde till linberedningen.

Källa: Svenska Pärlor - Öland. Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb