Löt gamla mejeri

Det första mejeriet i Löt var ett gårdsmejeri i Norrby. När detta upphörde började några lantbrukare att köra sin mjölk till Borgholms mejeri. Kyrkoherde Valander drev frågan om ett mejeri i Löt. Han föreslog på återkommande sockenstämmor att man skulle sälja en kalkstensbyggnad i Löt som uppförts i början av 1890-talet för att fungera som fattighus men aldrig blivit inredd för detta ändamål. Denna byggnad kunde enligt Valander vara lämplig att inreda till mejeri.

På sockenstämman 1899 beslöts om försäljning till bönderna för 300 kr. Det dröjde dock till 1906 innan mejeriet kunde starta. Då hade Valander efterträtts på kyrkoherdeposten av W Kindborg, som också var en förespråkare för mejeriet och fortsatt Valanders arbete.

Under åren 1914-1918 låg driften nere på grund av bränslebrist. Dessutom var det missväxt 1917, då bönderna i stor utsträckning fick minska antalet kor.

1946 började röster höjas för att mjölken i stället skulle skickas till Borgholm. Så småningom var det alltför få leverantörer till mejeriet och det lades ner 1947.

Därefter har det varit fiskfiléfabrik. Idag finns annan verksamhet i lokalerna.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1985)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb