Lundkälla

En källa på Stora alvaret nära Resmo, som ligger i den s k Resmozonen, vilken är en lång sprickzon tvärs över Stora alvaret. Källan ligger inne bland enbuskar, varför den är svår att upptäcka på håll. Används av betande boskap.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO