Masteträden

Masteträden är ett område med höga, gamla tallar, som förr hämtades till mastämnen för fartyg. Här står också Bogatetallen, en 350 år gammal, död tall. Vid beståndet finns också en boplats från äldre järnåldern.

Området ligger inom Ekopark Böda.

Källa: Sveaskog

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb