Millersten

Ett stort flyttblock ute på Stora alvaret som fått namnet Millersten. Stenen ligger på mittmuren mellan Kastlösa och Hulterstad socknar. En vandringsled går förbi stenen. Du kan se vandringsleden på denna reservatskarta över naturreservatet Lilla Dalby alvar där Millersten ligger. I äldre kartor kallas den också sillstenen.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb