Milsten och väghållningsstenar vid Källa hembygdsgård

En av två milstenar i Källa socken. Den står vid gamla landsvägen strax söder om Källa hembygdsgård. Text: 1/2 MIL 1866.

Strax norr om milstenen finns två andra gamla vägmärken i form av stenar. Dessa är väghållningsstenar som sattes upp för att ange ansvaret för väghållningen. Den ena har inskriften 318B, den andra 319.

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet, vilket denna sten är.

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb