Milsten vid Södviks gästgiveri

Detta är en milstolpe av den äldre typen från år 1737. Den är vackert utsirad med en kunglig krona och Fredrik I:s namnchiffer överst. Den har enligt uppgift legat på marken och blivit uppsatt på 1960-talet. Måttangivelsen på stenen visar att den stått på en annan plats tidigare. Närmaste lämpliga plats kan vara Lilla Horn. Den har förmodligen tillvaratagits vid utbytet 1866. Innan år 2002 stod den utan fundament på andra sidan av vägen vid gästgiveriet.

Text: 1 MIL 1737

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet. Denna sten är dock en av de äldre.

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb