Mittmuren

Muren är drygt fyra mil lång och går i nord-sydlig riktning över hela Stora alvaret.

När djurgårdsinrättningen hade upphört i början på 1800-talet delades kronans marker upp. Som ett resultat av denna utmarksdelning tillkom de stenmurar som idag ger karaktär åt alvaren och sjömarkerna. Den första muren som lades på Stora alvaret lär vara den så kallade Mittmuren. Många byar lät bara bygga stenmurar runt byns yttre gränser och nyttjade betet gemensamt.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Man passerar Mittmuren även när man åker över Stora Alvaret på vägarna Resmo-Stenåsa och Södra Möckleby-Torngård.

Här kan du se en karta över mittmuren:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO