Ottenby klint

Väster om Ottenby kungsgård finns en 100 m lång strandklint där lagerföljder av kalksten, glaukonistisk skiffer och alunskiffer kan beskådas. Ett 20-tal olika trilobiter har påträffats. 

Klinten kallas också Jutastupa, vilket minner om krigen mot danskarna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb