Persnäs prästgård

Platsen har troligen varit bebyggd sedan 1100-talet då kyrkan anlades. Linné övernattade i prästgården under sin öländska resa. Han fann att prästgården var "bättre byggd än någon annan här på landet och med trädgård utsirad, som är sällsynt här på orten". I en av flygelbyggnaderna finns en gammal bytvättstuga och fram till mitten av 1940-talet fanns här även en stenmangel. Stenladorna har använts som sädesmagasin av socknen, vilket de smidda järngallren för fönstren vittnar om. Vidare finns en unik tiondebod i två våningar, en del under jord samt en övre våning för förvaring av kött. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes1892. Den siste prästen flyttade ut 1990. Sedan 2003 är fastigheten i privat ägo.

I slutet av juli 2006 startade här Norra Ölands Kulturcentrum. I Galleri Rosa Flygeln har man konst- och samlingsutställningar i såväl olja som akvarell, likaväl som modern fotografisk konst, textila verk och keramiska alster. Man har även musikaliska evenemang. Man har öppet från maj t o m skördefesten.

Källa: Persnäs prästgård

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb