Prostens källa

Prostens källa ligger invid kustvägen söder om Enerum. Vid god vattentillgång rinner vatten från källan ner för kalkstensklinten strax väster om källan, som är träinfodrad med lock. Det är en s k surbrunnskälla, d v s med hög järnhalt. Den kallas ibland även Hagets källa. Den omnämns i flera skrifter. Alla handlar om prosten Fagerroth, som hade studerat i Tyskland, Holland och Frankrike. Han blev först komminister i Böda och sedan prost över en egen församling. Hans berättelse om "helsobunnen" finns nedtecknad i Böda församlingsbok från 1766. 

Fagerroth blev 1763 sjuk och sängliggande till 1765. Han fick då kännedom om källan, vars vatten han då trodde kunde bota honom. Han fick vatten från källan och blev så småningom frisk. Han var då övertygad om att surbrunnskällans vatten hade läkande egenskaper. För att få veta om vattnet innehöll några skadliga ämnen ville han få det analyserat. Han sände en flaska vatten med postrodden till provinsialläkaren i Visby, som svarade att vattnet var nyttigt och innehöll mycket järn. 

15 juni 1765 invigdes källan med psalmverssång och tal av prosten, allt nedtecknat i församlingsboken. Första veckan hade källan besök av 27 gäster. I prostens berättelse finns många vittnesbörd om vattnets förmåga att bota olika krämpor.

Källa: Källor i Småland och på Öland, 2015 samt Öländsk Bygd 1956.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb