Ramsättra bysmedja

Den gamla bysmedjan i Ramsättra by står på Ramsättra backe. Den var i drift till 1943 då den siste smeden John E. Karlsson gick ur tiden. Numera är det Köping-Egby Hembygdsförening som äger smedjan. Föreningen har införskaffat en ny bälg.

Källa: En bok om Köping och Egby (Köping-Egby hembygdsförening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb