Räpplinge kyrka

Räpplinge kyrka är byggd på ett förhistoriskt gravfält invid en gammal fyrvägskorsning. Kyrkan är till största delen uppförd 1802 men har en medeltida föregångare. Under 1100-talets sista del byggdes kyrkan om till en förvarings- och försvarsfästning av klövsadelstyp med två torn. Delar av de medeltida väst- och sydmurarna ingår i det moderniserade kyrkorummet. Omkring 1240 uppfördes ett kapell intill kyrkans norra långsida vars västgavel fortfarande är intakt. Den dåvarande kyrkan brändes och plundrades av danskarna år 1677 och därför finns få medeltida inventarier bevarade.

I kyrkan finns en dopfunt i öländsk kalksten från 1642 och förmodligen Ölands äldsta bevarade kyrkskepp. I kyrkan finns flera äldre gravhällar, bland annat finns det minst 10 hällar i allmänhet ristade med stavkors, som härstammar från medeltiden. I kyrkan finns två kungastolar skänkta till kyrkan av hovjuvelerare Gunnar Svensson från Kalmar.

På kyrkogården finns två tumbor, underjordiska gravrum med kistliknande uppbyggnad av kalksten ovan mark. Tumban närmast kyrkan kallas "Kärrgraven" och byggdes troligtvis för häradshövding Zacharias Root, död 1663 på gården Kärr i Räpplinge. Intill "Kärrgraven" finns den andra tumban som kallas "Prästgraven". I den har flera präster begravts, bl a kyrkoherde Olof Bersenius (d. 1804) med hustru och barn. Täckhällen till denna tumba förnyades vid en restaurering 1992-1993.

Intill kyrkan finns den välbevarade prästgården f 1825. Här finns också en tiondelada i kalksten. Utanför kyrkogården finns små- och folkskola från tidigt 1900-tal samt tre lärarbostäder från 1900-talets andra del. På ömse sidor om kyrkan har två handelsbodar legat.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb