Skäftekärr björkallé

Björkallén längs vägen till Skäftekärr planterades 1904 vid den nyanlagda vägen till Skäftekärr. Det var för att understryka vägens karaktär som uppfart till jägmästarebostaden Skäftekärr som den nye jägmästaren Per-Olof Welander lät anlägga allén. Efter att vägen blivit allmän väg 1950 påbörjades dräneringsarbeten intill vägen. Trots försiktighetsåtgärder började björkarna torka och dö. På 1990-talet blev situationen akut. Genom insatser från Böda Hembygdsförening tog Lantbruksuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar sig an frågan. Därefter fick dåvarande Vägverket uppdrag att restaurera allén, vilket skedde 1996.

Allén är Europas längsta björkallé. På senare år har angränsande äldre tallskog börjat tränga sig på och konkurrera med björkarna. Därför frihöggs björkarna under vintern 2008-2009 och några rötskadade björkar togs ner. 

Källa: Sveaskog och Böda Hembygdsförening

Trädallén ingår i Ekopark Böda

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb