Smedjan i Borgs by

Den gamla smedjan i Borgs by ligger vid parkeringsplatsen när man besöker Gråborg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb