Stenkällan

Källa på Stora alvaret på gränsen mellan Resmo och Vickleby socknar. Den ligger lång ut på alvaret inte långt från Mittmuren. Inga vägar finns i närheten varför man måste gå flera kilometer för att komma dit. Man kan utgå från Resmo och promenera längs med den s k Resmozonen, vilken är en sprickzon som går tvärs över alvaret.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO