Storåshallen

Fornlämningsområde med ett de största flyttblocken på Stora alvaret på gränsen mellan Klinta-Stora Smedby och Möckleby-Gårdstorp alvar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb