Vattendraget Broken

Norr om Böda hamn, vid Brokhål, mynnar vattendraget Broken i havet. Brokens avrinningsområde är ca 12 km2 stort. Det omfattar bl a delar av Böda, Melböda, Alvara, Dödevi, Vedborm, Skäftekärr och Norrböda. Brokhål är en restaurerad våtmark.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO