Örter (utom orkidéer)

Alvararv

Vetenskapligt namn: Cerastium pumilum

Förekomst: Allmän

Alvararv växer på torr, kalkrik mark. Den är allmän på Öland och Gotlands alvar, i övrigt sällsynt i Sverige. Den är ettårig och anpassad för torra miljöer och är ofta en av de arter som först etablerar sig på barjordsfläckar. Stjälken är rödaktig. 

Huvudutbredningen är mellan- och sydeuropeisk.

Artnamnet pumilum kommer av latinets pumilus (liten). Släktnamnet Cerastium kommer av grekiskans keras (horn) och syftar på den något böjda kapseln.

 

Alvararv hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb