Algutsrums kyrka

Här finns altarskåpet från St Knuts kapell vid Gråborg

En stor salkyrka från 1822 med sakristia i öster. Tornet är byggt 1864. Altarskåpet från ca 1500, stod ursprungligen i S. Knuts kapell vid Gråborg. Dopfunten är från 1100-talet. Kyrkskeppet, som har namnet "Walkyrien" från 1860, är skänkt av sjömannen Anders Fredric Engström. 

Källa: Ölands kyrkor, Ragnhild Boström

Växtlokal

Området runt kyrkogården har många olika växter. I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening  beskrivs dessa växter närmare och var de växer.

Här finns en karta över dessa växtplatser

Naturtyper som finns runt kyrkan är sandig mark, kultiverad gräsmark och människoskapade miljöer. Väster om kyrkan finn en stor öppen plats där man tidigare tagit grus och sand.

Speciella arter som finns här är rika bestånd av stor nunneört och olika veronika-arter. Bästa tid för besök är tidigt på säsongen och april-maj.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO