Örter (utom orkidéer)

Backnejlika

Vetenskapligt namn: Dianthus deltoides

Förekomst: Allmän

Backnejlika är tämligen allmän från Skåne till Medelpad, mindre allmän eller tillfällig längre norrut. Den växer på torra ängsbackar, i skogsbryn och vägkanter. Den är ganska lik den ovanliga arten knippnejlika (D. armeria), men hos den senare sitter blommorna flera tillsammans i små täta knippen.

Världsutbredningen omfattar stora delar av Europa och sträcker sig in i kontinentala delar av Asien.

Artnamnet deltoides kommer av grekiskans delta (trekantig) och syftar på kronbladens form. Släktnamnet Dianthus kommer av grekiskans dios (Zeus, gudens) och anthos (blomma) och betyder 'Zeus blomma',

Blommorna kan ätas och användas som dekoration. De kan läggas färska i vin och sallader.

Backnejlika hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb