Örter (utom orkidéer)

Bosyska

Vetenskapligt namn: Ballota nigra

Förekomst: Tämligen allmän

Bosyska är ganska vanlig i de sydöstra landskapen, men förekommer också sällsynt längs Västkusten. Den växer vanligen på kulturpåverkad mark vid byar och gårdar. Den är kvävegynnad och kulturspridd i vår flora. Den härstammar troligen från östra medelhavsområdet och västra Asien.

Bosyska är en flerårig, mjukluden, illaluktande ört med motsatta blad och rosaröda blommor. Den kan bli upp till en meter hög och växer ofta i stora ruggar. Bosyska blommar i juli-augusti med blommor som sitter i täta, mångblommiga kransar i bladvecken.

Bosyska odlades förr som läkeört vid kloster och kyrkor under medeltiden. Sedan har den spritts och förvildats. Den innehåller en illaluktande eterisk olja som verkar smärtstillande och kramplösande. Bosyska användes förr bland annat som boskapsmedicin. Den har använts för att lindra svullnader, för att behandla ögon- och öronsjukdomar, som väderdrivande medel samt mot inälvsmask.

Artnamnet nigra kommer av latinets niger (svart) och syftar på att växten svartnar något vid torkning. Släktnamnet Ballota kommer av grekiskans Ballo, som betyder stöta bort, avskräcka. Ett gammalt svenskt namn är stinkmynta.

Bosyska hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb