Örter (utom orkidéer)

Gaffelfibbla

Vetenskapligt namn: Pilosella dichotoma

Förekomst: Mindre allmän

Gaffelfibbla är ganska vanlig på södra Ölands alvar, men förekommer även på kalkhällmarker på norra Gotland.

Stjälken kan bli omkring tre decimeter hög och är glest grenad, ibland gaffelgrenad. Den är bladlös eller har ett litet blad och är klädd med borsthår och dessutom med körtelhår och stjärnhår upptill. Bladen sitter i rosett vid basen av stjälken, de är blågröna med glesa borsthår, undersidan har glesa stjärnhår.

Gaffelfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna sitter ensamma i grenspetsarna och blommorna är gula och tunglika.

Gaffelfibbla karaktäriseras av avsaknad av utlöpare, blågröna blad med glest stjärnhåriga bladundersidor, samt oftast mer eller mindre gaffelgrenig stjälk.

Artnamnet dichotoma betyder tvådelad och kommer av grekiskans dikhe (två) och tome (snitt). Namnet syftar på den grenade stjälken. Släktnamnet Pilosella är en diminutiv form av av latinets pilosus (hårig).

Gaffelfibbla hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb